facebook_pixel

בדיקות ראיה לנהגים קיימים לצורך חידוש רשיון בתל אביב

משרד התחבורה מבקש לעיתים בדיקת ראיה למחדשי רשיון בהתאם לגיל וסוג הרשיון. לצורך כך אנו מוסמכים לבצע בדיקות אלו, לחתום על כשירות.

מה צריך לדעת לפני הבדיקה:

חלק מהנהגים קיבלו מכתב עם טופס למלוי ידני אותו הם יתבקשו לשלוח למשרד הרשוי בדואר, לאחר שנבדקו. לצורך כך, תוכלו לבצע אצלנו את הבדיקה(בהתאם לסוג הטופס שקיבלתם)

הבדיקה תכלול – בדיקת שדה ראיה , בדיקת כפל ראיה , ראיה דו עינית , חדות ראיה.
(המידע הנ"ל אינו קשור לנושאים הבאים: צילום נהגים , הפקת טופס ירוק לצורך תאוריה וטסט, רשיונות נהיגה בינלאומיים)

טופס חידוש נהידה בדיקות ראיה