William Morris London

מותג המשקפיים הבריטי נבחר השנה לייצג את הממלכה הבריטית כמותג הרשמי.
המותג משלים עבורנו שורה של מותגים כמו טד בייקר והאקט.
וויליאם מוריס מייצר קולקציות עם נוכחות מובהקת ובועטת. קשה להתעלם מהמשקפיים וגם מהאיש, אותו אנו פוגשים מדי פעם בתערוכה.