facebook_pixel

תנאי שימוש ושירות – אופטיקה רואים שקוף (2005) בע״מ – להל״ן תקרא – רואים שקוף

השימוש בשירותי אופטיקה רואים שקוף, באתר של חברת אופטיקה רואים שקוף מותנה בהסכמה מלאה לתנאים אלה.

אם אינך מקבל את תנאי השימוש, אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

חברת אופטיקה רואים שקוף (2005) בע״מ מספקת לאנשים פרטיים, חברות, התארגנויות או גופים שונים משקפי ראיה, עדשות מגע, משקפי שמש , אביזרים אופטיים שונים, מוצרי מידע שונים ומוצרים כלליים אחרים שאינם מתחום האופטיקה.

המכירה נעשית באמצעות מכירה באתר ו/או באמצעות מכירה טלפונית.

החברה מנהלת ומפעילה חנות מסחרית, קמפיינים שיווקיים באינטרנט או שירותים אחרים, לרבות סקרים, הודעות טקסט ודפי נחיתה, מערכת דיוור אלקטרוני. מערכת הדיוור האלקטרוני, הבלוג, התכנים, דפי המכירה, דפי המידע ויתר האתר עם וכל השירותים ומוצרים הנלווים לו ייקראו להלן בתנאי שימוש אלו "המערכת" או ״האתר״.

האתר לא ישמש עבור שליחת דואר אלקטרוני לא רצוי וללא הסכמת המקבל, המכונה לעתים "ספאם" או "דואר זבל". ראה לענין זה את מדיניות האנטי ספאם לעיל, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. להלן תנאי השימוש עבור גישה לאתר אינטרנט זה ולשימוש במערכת:  על ידי לחיצה על כפתור 'אני מסכים' בדף ההרשמה,לחיצה על לחצן ״שלח״ או כל לחצן אחר שמזמין שירות כלשהוא מן החברה על ידי כניסה לחשבון שלך במערכת או על ידי גישה לשירותים של חברת אופטיקה רואים שקוף (2005) בע״מ באמצעות כל ממשק אתה מקבל עלייך את תנאי השימוש שלהלן.

מונחים:

רואים שקוף – אופטיקה רואים שקוף 2005 בע״מ

החברה – אופטיקה רואים שקוף (2005) בע״מ ח.פ. 513628784

לקוח– כל משתמש אשר נרשם ונהנה מאחד משירותי החברה.

משתמש קצה – כל גולש שמבקר באחד מהשירותים שמופקים או מיוצרים ע"י המערכת.

מערכת – הכלי דרכו המשתמשים והלקוחות מקבלים שירותים שונים כמו: שליחת דיוורים, יצירת דפי נחיתה, שליחת ,SMS תזמון סטטוסים לפייסבוק ועוד.

שותף – (Affiliate) שותף הממליץ על שירותי אופטיקה רואים שקוף (2005) בע״מ ללקוחות אחרים, תמורת עמלה בגין רכישות לקוחות אחרים, לפי הסכם בינו לבין החברה.

שותף– (Reseller) שותף המנהל עבור לקוחותיו את החשבונות שלהם במערכת אופטיקה רואים שקוף (2005) בע״מ.

השותף אחראי על כל נושאי התמחור, חיוב וגבייה מול לקוחותיו.  נותן שירות – בעל מקצוע אשר מוצע כחלק משירות משלים למשתמשי הספק.  מסר – הודעת דואר אלקטרוני, מיסרון, או כל סוג הודעה אחרת הנשלחת דרך המערכת למשתמש קצה.

ספקים צד שלישי– חברות המספקות לספק ולמשתמשים שלו את הטכנולוגיה, התשתית, דרכי סליקה, אבטחה, אחסון, דומיינים, שרתים, מעלות פרסומים, תכנים או משתמשים בשטחי האתר ברשות החברה.

כללי:

בהצטרפות ללקוחות אופטיקה רואים שקוף (2005) בע״מ בע"מ )להלן: "החברה"(, ועם קבלת שירותיה, הלקוח מסכים עם התנאים המפורטים בהסכם זה.

הסכם קבלת השירותים נועד על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה, כלפי הנמענים של לקוחות החברה ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של החברה.

תנאי העלאת תוכן לאתר:

הנך מאשר בזאת כי מרגע קבלת שם המשתמש והסיסמא והזנתם במערכת האתר, ניתנת לך יכולת שליטה מוחלטת בכל האמור לתמונות ולתכנים  שתבחר להעלות ו/או להציג ו/או לפרסם באתר זה ובשטחי האחסון של רואים שקוף, בין אם במסגרת פוסט – ״בלוג״  פרטי (אשר הגישה אליו תהיה מוגבלת למורשים בלבד, באמצעות שם וסיסמא שתבחר) ובין אם במסגרת בלוג או פוסט או תגובה  פומבית  (הפתוחה לעיון ולפעולות כל גולשי האינטרנט באשר הם). הנך מאשר עוד כי לרואים שקוף  אין שליטה ו/או מעורבות ו/או סמכות החלטה ו/או זכות למתן אישור מבעוד מועד בכל האמור לתכנים  שתבחר להעלות לאתר ו/או לשרתיה. הנך מסכים בזאת שכל תוכן שתעלה יעמוד בהנחיות לגבי תכנים המובאות להלן. אתה תישאר הבעלים של כל זכות שיש לך בתכנים אלה  אולם בעצם העלאת התכנים לאתר הנך מעניק לנו רישיון לפרסם את התוכן באתר, כולו או מקצתו, באופן חופשי ופתוח. ולהרשות למשתמשים באתר להשתמש בתוכן, בכפוף לכל הדינים החלים.

אופטיקה רואים שקוף 2005 בע״מ  הינה חברה שומרת חוק, ולכן מתנגדת ומוקיעה בכל פה כל פגיעה בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות ונוספות הקיימות לצדדים שלישיים בכל האמור לתוכן  שיעלה ו/או יפורסם  על ידך ו/או על ידי אחרים ("זכויות"). אי לכך, הנך מאשר, מתחייב ומצהיר כי תעלה לאתר אך ורק תוכן תכנים אשר הזכויות בהן שייכות לך ו/או לגוף אחר שבשליטתך המלאה או תכנים ותמונות  אשר למיטב ידיעתך לא קיימות בהן לצד ג' כלשהו, ולו למראית עין, זכויות כלשהן. הנך מצהיר כי ידוע לך שכל תוכן או תמונה או סרטון  הינה נשוא לזכות יוצרים, וכי טרם העלאת התכנים או התמונות והסרטונים  לאתר הנך מתחייב לבדוק האם הזכויות בתמונות אכ ן קיימות לך ו/או למי מטעמך, כאמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולמען הסר ספק חל עליך איסור מוחלט להעלות לאתר תכנים  שהעלאתן ו/או תוכנן בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת. בין היתר, הנך מתחייב שלא להעלות את התמונות הבאות, שאינן מהוות רשימה סגורה:

הנך מתחייב בזאת, לפנות לרואים שקוף, בכל מקרה של התלבטות ו/או ספק באשר להתאמת התוכן שברצונך להעלות לתנאים האמורים לעיל, ולבקש את חוות דעתה ו/או אישורה להעלאת התוכן לאתר. אי קיום חובה זו והעלאת תכנים על דעתך בלבד, תסיר לחלוטין מהחברה  באופן מלא כל אחריות להשלכות שעשויות לנבוע מפעולה זו מצדך, כמפורט להלן.

הגבלת אחריות, סמכות להסרת תכנים וחובת שיפוי

מובהר בזאת כי אין באפשרות ו/או בכוונת רואים שקוף  לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים שיועלו על ידך ו/או על ידי המשתמשים האחרים. לפיכך האחריות על תמונות שהעלית מוטלת עליך (בהיותך מי שאיחסן אותן באתר ו/או ע"ג השרתים) בלבד.

למרות האמור לעיל, רואים שקוף  שומרת לעצמה את הזכות המלאה למחוק, להשמיט ולערוך בכל אופן נדרש אחר כל תוכן שהועלה  בניגוד לתנאים המנויים לעיל, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל זמן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שבכל מקרה של טענה שתופנה כנגד רואים שקוף  ו/או כנגדך בהקשר לפגיעה לכאורה בזכות יוצרים של התוכן  שבחרת להעלות על דעתך לאתר ו/או לשרת, תהיה רואים שקו, רשאית לדרוש ממך להסיר תוכן זה לאלתר ו/או להסירה בעצמה, הכל עד להתבררות הטענה כנגד התוכן או התכנים הנ"ל. הנך מאשר כי לא תבוא כלפי רואים שקוף בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להסרת ו/או מחיקת ו/או עריכת תכנים כאמור, וכי בכל מקרה לא יהיה בהחלטת רואים שקוף להסיר איזה מהתכנים שהעלית, משום קבלת אחריות מכל סוג שהוא על התכנים הנ"ל ותוצאות הצגתם.

הליך הרכישה באתר:
כדי לבצע הזמנה של מוצר על הלקוח למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. החברה רשאית לבקש פרטים נוספים מהלקוח. בעת הרכישה ימסור הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מבצע את הרכישה וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי החברה. למעט לעניין השכרת מוצרים, שאז הפרטים האמורים נשמרים לצורך חיוב הלקוח לפי מספר ימי השכירות וכבטוחה להשבת הציוד המושכר במועד וכשהוא במצב תקין וטוב כפי שנמסר ללקוח.

עם הכנסת הפרטים הנדרשים לביצוע תשלום תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי והספקים, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. ההזמנה תרשם במחשבי הנהלת האתר.

יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי. כל מי שמבצע הזמנה באתר, בין אם אדם ובין אם גוף משפטי, בעצם פעולת ההזמנה מוחזק כמצהיר שהוא מחזיק על שמו כרטיס אשראי תקף אשר הונפק כדין ואשר ניתן לסליקה בישראל כי הוא מעל גיל 18 וכי אם רוכש את המוצר מטעם חברה ו/או עמותה ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הרי מצהיר הוא כי הוא מוסמך לבצע פעולה באתר לטובת אותו גוף וכי הוא ערב אישית לפעולתו באתר.

אישור פעולת הרכישה מותנה גם בהימצאות המוצר הנרכש במלאי הנהלת האתר ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג`, בכפוף לכך שהנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה תוך זמן סביר. עם זיכויו כאמור מוותר הלקוח על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

אספקה והובלת מוצרים:

הנהלת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו  באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח.

אין לראות בהנהלת האתר ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

התקנון של כל גוף באמצעותו הנהלת האתר או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל רוכש מוצרים באמצעות האתר.

באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א` עד ה`, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר, אלא אם אי קבלת המוצר הינה מסיבה שאינה קשורה בטעות שנעשתה על ידי החברה. לדוגמא, במידה והלקוח ימסור כתובת שגויה יישא הלקוח בעלויות המשלוח החוזר ודמי הטיפול הנדרשים וכספו לא יושב לו.

ביטול הזמנה:

האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.

עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח לפי הנמוך מביניהם. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.

במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל הנהלת האתר, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין הנהלת האתר מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה.

בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי הנהלת האתר ו/או הספק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.

זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
- במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן. 
- במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד`) לחוק הגנת הצרכן.

האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על הנהלת האתר כל אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו.

אם יתברר להנהלת האתר ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו.

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים הנהלת האתר ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור הנהלת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הגבלת אחריות:

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הנהלת האתר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את הנהלת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

שמירה על זכויות האתר

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר אלו הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

סודיות מידע:

הנהלת האתר מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.

הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה.

ניתנת בזאת הסכמתו של הלקוח לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל הנהלת האתר. במידה והלקוח מעוניין להפסיק קבלת מהנהלת האתר זה, עליו להודיע על כך לחברה. [מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפת מידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

מבצעים:

מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכול כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשנותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות פרטיות של אתר החברה:

השימוש באתר www.https://shakoof.com לרבות שליחת הודעה לצדדים שלישיים, מהווה הסכמה לכל האמור במדיניות הפרטיות של האתר. גלישה באתר ו/או שימושך באתר ו/או שימוש בטופס הפניה באתר (טופס "צור קשר" טופס הזמנת מוצר , שרות או כל טופס אחר בו הינך ממלא פרטים אישיים) מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

ספאם:

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:

משתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על ציוד או תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על בקשות ו/או שאלות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו בשום מקרה אחראים על כל נזק, ישיר ו/או עקיף בכל המקרים הכוללים רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק במתכוון.

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתרים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.

This Terms of Use explains the operation principle of the Content Lockers on this website.

On this website, you can encounter the Content Lockers which may ask
you to sign in, subscribe, enter your name or perform other actions to get access to the locked content.

Using your email address

When you enter your email or sign in through social networks, you agree to that your
email address will be added to the subscription list for sending target news and special offers.
You can unsubscribe at any time by clicking on the link at the end of any of emails received from us.

Social Apps & Permissions

When you sign in through social networks, the Content Locker may ask you to grant
permissions to read or perform some social actions.

The Content Locker retrieves only the following information (according the Privacy Policy of this website):

Content Locker never collects other data and never publish anything in social networks from your behalf without your permissions.
After unlocking the content the Content Locker removes all the access tokens received from you and never uses them again.

If there are any questions regarding this Terms of Use you may contact us.

דילוג לתוכן